Bezbarvý lak akrylový 400ml - MAT, ve spreji, (A200)

Dostupnost Skladem (80 ks)
Kód: A200 - EAN 8595642500640
139 Kč / ks 114,88 Kč bez DPH
Bezbarvý lak akrylový 400ml - MAT, ve spreji, (A200)

Akrylový bezbarvý lak - matný

 

Rychle schnoucí akrylová barva vhodná k vnitřnímu i venkovnímu použití. Má vynikající adhezní vlastnosti a je vhodná pro lakování kovových materiálů (železo, mosaz, hliník), plastů, dřeva, obráběcích strojů, skla a jiné. Vyznačuje se vysokou kryvostí, barva odolná v čase a proti poškrábání. Velmi rychlé schnutí umožňuje zkrátit provádění natěračských prací. Teplotní odolnost max. do 100°C. Podklad musí být suchý, čistý, bez rzi a odmaštěný.

Použití: Nádobku řádně protřepat, do doby, než se uvolní kulička a proveďte test na zkušební ploše. Nádobku držte ve svislé poloze a aplikujte ve vzdálenosti 20 - 30 cm. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem . Po aplikaci obraťte nádobku dnem vzhůru a několikrát stlačte ventilek pro jeho vyčištění. Okolní teplota pro aplikaci od + 5°C do + 25°C.

Doba schnutí: do 5 minut, na povrchu, 15 minut na dotyk, celkově 22 hodin. 

Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedeném na dně nádoby.  Vydatnost plechovky na ploše je 1,5 - 2 m v závislosti na odstínu barvy.

 

Nebezpečí: H222, H229 extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 způsobuje vážné podráždění očí. H336 může způsobit ospalost nebo závratě. P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 uchovávejte mimo dosah dětí.P103 pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P120 chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 nepropichujte ani nespalujte po použití. P271 používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P405 skladujte uzamčené. P410+P412 chraňte před slunečním zářením. nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122 °. P501 odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy. EUH211 pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje aceton, propan-2-on, propanon, n-butyl-acetát.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: